Mijn kind is heel bang, wat moet ik doen?

Vooral niet teveel. Heel vaak denken ouders dat er van te voren heel veel moet gebeuren, maar vaak is het omgekeerde waar. Kinderen kunnen door allerlei oorzaken bang geworden zijn voor de tandarts, maar bij hun verdere behandeling zijn ze vooral gebaat bij rust en een overzichtelijke behandeling, die niet nodeloos wordt uitgesteld. Tijdens de behandeling is dat vooral een taak voor de tandarts: de onderdelen rustig aankondigen en uitleggen. De tandarts zal uiteindelijk moeten zeggen wat hij doet en doen wat hij zegt. Dat geeft een vaste structuur aan de behandeling en dat helpt kinderen om te wennen aan de tandarts. Van tevoren kunt u die rust geven door te herhalen wat de tandarts heeft verteld (zoals de eerste keer: alleen praten en kijken) en met de onderstaande punten terdege rekening te houden.

Beloof niets wat u of de tandarts niet waar kan maken. Bange of zenuwachtige kinderen proberen allerhande toezeggingen los te krijgen (Gaat hij niets doen? Krijg ik geen prik?). Het kan heel goed zijn dat die dingen inderdaad niet gaan gebeuren, maar het is lang niet zeker en eenmaal beloofd kan zo'n belofte de tandarts ernstig frustreren als zij daadwerkelijk wil behandelen.

Stel de afspraken niet nodeloos uit. Als een kind echt bang is voor de tandarts zal het van alles proberen om er onderuit te komen. Sommige kinderen zijn vooraf zelfs letterlijk doodziek. In zo'n geval zal uitstel maar een tijdelijke oplossing zijn. Onderzoek geeft aan dat uitstel kort helpt, maar de angst op den duur, bijvoorbeeld de volgende keer, in nog ergere mate terugkomt.

Maak uw kind niet in de war. Spreek vooraf goed met de tandarts door wat er moet gebeuren, wat u zelf zegt en wat u aan de tandarts overlaat. Anders loopt u het risico dat u verschillende dingen zegt en dat maakt uw kind onrustig. Het zal er alleen maar zenuwachtiger van worden.