Als u als zorgverlener van mening bent dat een kind speciale tandheelkundige zorg nodig heeft, dan kunt u in principe elk kind tussen 0 en 12 jaar naar onze praktijk verwijzen.  Redenen om te verwijzen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Tandartsangst en/of naaldangst
  • Onbehandelbaarheid/kinderen met gedragsproblemen
  • Preventief: (jonge) kinderen, die geen tandartsangst hebben maar wel cariës
  • Kinderen met autisme en aanverwante stoornissen
  • Kinderen met ADHD
  • Medisch gecompromitteerde kinderen
  • Behandeling na een trauma

Tijdig verwijzen

In onze praktijk behandelen we alleen maar kinderen op verwijzing van de tandarts, huisarts of medisch specialist. Wij kunnen ons best voorstellen dat er soms een drempel lijkt te bestaan om kinderen te verwijzen. Je wilt het toch vaak graag eerst zelf proberen. Wij zijn echter van mening, dat kinderen niet vroeg genoeg verwezen kunnen worden, zeker als er de situatie ontstaat van ‘uitstellen in hoop van’. Het melkgebit lijkt soms van minder belang, maar heeft wel degelijk een functie. Het is prettig om het te behouden, zo kan een hoop ellende voorkomen worden.  Het is dus beter om een kind op tijd te verwijzen. Hiervoor zien wij drie redenen: het voorkomen van onnodig traumatiserende behandelingen (zoals extracties), het opbouwen van vertrouwen in de tandheelkundige setting, en het op tijd preventief kunnen bijsturen (het liefst voordat er blijvende elementen zijn doorgebroken). Als er een kleine caviteit wordt geconstateerd, en er niet wordt ingegrepen, is het niet aannemelijk dat dit element het redt tot het kind tien of elf jaar oud is. Onderzoek toont aan dat indien de randlijst eenmaal doorbroken is, de kans zeer groot is dat het cariësproces de pulpa al heeft bereikt! Daarnaast is ook bewezen, dat wanneer er met ‘het blote oog’  in de mond een laesie wordt gezien, er met behulp van bitewings gemiddeld 3-5 andere laesies worden gevonden.

In principe behandelen we alle caviteiten en/of aandoeningen die we bij het kind tegenkomen. Mocht u dit anders willen, geeft u dit dan duidelijk aan op de verwijsbrief.

Hulp bij het zelf behandelen

Als u graag zelf de uitdaging aangaat om een kind te behandelen, maar u bijvoorbeeld vragen heeft over de behandelplanning en/of de aanpak, neem dan gerust contact met ons op. Bij voorkeur via mail (info@kindertandartsboxtel.nl) met, indien beschikbaar, röntgenfoto´s. Wij denken graag met u mee. Voor intercollegiaal overleg zijn wij bereikbaar op telefoonnummer: 0411-689588.