Als kinderen door u worden verwezen, gaan ze bij ons in principe een traject in van ongeveer 2 jaar.

Dit traject verloopt als volgt:

Intake: gesprek, inspectie en globaal bespreken vervolg

Preventie: aanpassen mondhygiëne en voeding om nieuwe caviteiten te voorkomen

Wennen: het wentraject wordt aangepast aan de behoeften van het kind met als doel het verminderen of voorkomen van angst voor de tandheelkundige setting

– Röntgenfoto`s, opstellen en bespreken behandelplan

Behandeling van het gebit

Controle/preventie traject van 2 jaar (4x tandarts/4x preventie)

– Indien geïndiceerd: nieuwe röntgenfoto`s

Terugverwijzing  met rapportage (eventueel na een nog noodzakelijke

behandeling)

 

Zolang het kind bij ons patiënt is, is het beter om het kind niet bij u in de praktijk ook nog voor controle te laten komen. De verschillende behandel aanpakken kunnen erg verwarrend zijn, en daarnaast is het voor mensen soms lastig om beide bezoeken vergoed te zien door de zorgverzekeraar.