Wij zullen altijd ons best doen u en uw kind zo vriendelijk en correct mogelijk te behandelen. Desondanks kan het voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden. Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom zij iets op een bepaalde manier deed. We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling
Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.