Huisregels Kindertandarts Boxtel

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen we u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen.

Het zijn de “huisregels” van onze praktijk.

De meeste huisregels spreken voor zich, maar op deze manier willen we er samen met u voor zorgen dat uw kind de zorg krijgt die het verdient.

 

Afspraken

We werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak.

Als u te laat verschijnt op de afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs geannuleerd moet worden wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Uw kind krijgt bij ons altijd eerst een afspraak voor een intake gesprek.

Pas na deze afspraak is uw kind officieel patiënt in onze praktijk.

Na deze intake-afspraak maken we aan de balie een serie afspraken. Deze maken we in een bepaalde volgorde om de behandeling van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen.

Heeft uw kind een afspraak voor intake, wennen of behandeling? Dan willen we u dringend verzoeken om geen broertjes of zusjes mee te nemen: uit ervaring blijkt, dat de behandeling voor uw kind prettiger en rustiger verloopt als we allemaal de volle aandacht voor hem/haar hebben. Mocht het onverhoopt niet anders kunnen, dan kan een broertje/zusje in de wachtkamer wachten (als hij/zij niet alleen in de wachtkamer kan blijven, dan verwachten we dat u als ouder erbij blijft en dus dat uw te behandelen zoon/dochter dan alleen met ons mee naar de behandelkamer gaat).

 

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te melden. Op deze manier krijgen wij voldoende gelegenheid om een andere patiënt in te plannen.

Aangezien er allerlei omstandigheden kunnen zijn waardoor u de afspraak niet na hebt kunnen komen, zullen we de eerste keer coulant handelen.

Zegt u hierna een afspraak niet of niet tijdig af, dan zijn we, zonder uitzondering en ongeacht de reden, genoodzaakt een deel van de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Deze rekening zal niet worden vergoed door de verzekering.

Enige uitzondering op de coulance regeling is een afspraak bij de kinderpsycholoog: aangezien wij haar betalen voor de tijd die ze hier is, wordt deze tijd altijd 1 op 1 aan u doorberekend als u niet komt of te laat afbelt.

 

Pijnklachten/spoedgevallen

Nadat uw kind bij ons is geweest voor een intake gesprek, is hij/zij patiënt in onze praktijk. Dat betekent dat wij vanaf dat moment de verantwoordelijkheid voor de spoedgevallen ook overnemen van uw eigen tandarts.

Wanneer u `s ochtends voor 9:00u belt met een pijnklacht of spoedgeval, dan proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag nog te helpen.

Belt u later op de dag, dan kunnen we u dit niet garanderen.

Voor de behandeling van pijnklachten hebben we vaste tijden in onze agenda gereserveerd. We kunnen in dit geval dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

 

Afwezigheid kindertandarts

Na de intake nemen we de tandheelkundige zorg voor uw kind zoals gezegd tijdelijk van uw eigen tandarts over. Op dagen dat de kindertandarts afwezig is, willen we u, in geval van spoed, toch vragen altijd eerst met ons contact op te nemen. We proberen aan de telefoon een inschatting te maken op welke termijn uw kind gezien moet worden. Denken we dat uw kind dezelfde dag geholpen moet worden, dan zullen wij zelf contact opnemen met uw tandarts om dit te bespreken.

U kunt in deze gevallen dan ook terugvallen op uw eigen tandarts.

In het weekend belt u in geval van spoed de weekenddienst van uw eigen tandarts.

Vergoeding door de verzekering

Alle behandelingen die door de kindertandarts, mondhygiëniste en preventie-assistente worden uitgevoerd en gedeclareerd, worden door de zorgverzekering vergoed.

In sommige gevallen dient een behandeling vooraf aangevraagd te worden; deze aanvraag zal dan door ons worden ingediend.

Uw gegevens up-to-date

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzingen van uw gegevens (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer).

Antwoordapparaat

Buiten kantooruren krijgt u een antwoordapparaat te horen.

We willen u vragen het bericht volledig af te luisteren. Er kan belangrijke informatie voor u op staan.

Tot slot

Voor verdere informatie over de behandelingen verwijzen we u graag naar onze folder of onze website (www.kindertandartsboxtel.nl)

We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken.

Team Kindertandarts Boxtel