Specialistische kinderpraktijk

Wij zijn een verwijspraktijk. Dat betekent dat uw kind naar ons is verwezen, omdat uw eigen tandarts van mening is dat uw kind (meer) specialistische zorg en aandacht nodig heeft. Wij behandelen kinderen op een andere manier dan in de reguliere praktijk. Zo nemen wij, als uw kind voor het eerst komt, maar ook bij iedere controle weer, meer tijd om uw zoon of dochter aan de tandheelkundige omgeving te laten wennen. Daarnaast is het in onze praktijk bijvoorbeeld standaard om een vulling met behulp van een verdoving te maken en nemen we extra maatregelen om te zorgen dat, ook bij een beweeglijk kind, de vulling goed droog blijft.

Wordt de behandeling van mijn kind vergoed?

In principe hanteren wij de UPT-codes die ook in de algemene tandartspraktijk worden gebruikt. Over het algemeen worden alle behandelingen die we uitvoeren vergoed door de zorgverzekeraars. In sommige gevallen dient een bepaalde behandeling eerst aangevraagd te worden bij de zorgverzekeraar (“machtiging aanvragen”); hier zal de kindertandarts dan voor zorgdragen.

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te melden. Op deze manier krijgen wij voldoende gelegenheid om een andere patiënt in te plannen. Aangezien er allerlei omstandigheden kunnen zijn waardoor u de afspraak niet na hebt kunnen komen, zullen wij de eerste keer de kosten voor de gereserveerde tijd op ons nemen. Zegt u een tweede keer een afspraak niet of niet tijdig af, dan zijn we, zonder uitzondering en ongeacht de reden, genoodzaakt een deel van de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deze rekening zal niet worden vergoed door de verzekering. Bij een derde keer zullen we uw kind uitschrijven en terug verwijzen naar de huistandarts.

Enige uitzondering op de coulance regeling is een afspraak bij de kinderpsycholoog: aangezien wij haar betalen voor de tijd die ze in de praktijk is, wordt deze tijd altijd 1 op 1 aan u doorberekend als u niet komt of te laat afbelt.