Specialistische kinderpraktijk

Wij zijn een verwijspraktijk. Dat betekent dat uw kind naar ons is verwezen, omdat uw eigen tandarts van mening is dat uw kind (meer) specialistische zorg en aandacht nodig heeft. Wij behandelen kinderen op een andere manier dan in de reguliere praktijk. Zo nemen wij, als uw kind voor het eerst komt, maar ook bij iedere controle weer, meer tijd om uw zoon of dochter aan de tandheelkundige omgeving te laten wennen. Daarnaast is het in onze praktijk bijvoorbeeld standaard om een vulling met behulp van een verdoving te maken en nemen we extra maatregelen om te zorgen dat, ook bij een beweeglijk kind, de vulling goed droog blijft.

Wordt de behandeling van mijn kind vergoed?

In principe hanteren wij de UPT-codes die ook in de algemene tandartspraktijk worden gebruikt. Over het algemeen worden alle behandelingen die we uitvoeren vergoed door de zorgverzekeraars. In sommige gevallen dient een bepaalde behandeling eerst aangevraagd te worden bij de zorgverzekeraar (“machtiging aanvragen”); hier zal de kindertandarts dan voor zorgdragen, vanzelfsprekend na overleg.

Zelf uw rekening indienen

In veel gevallen zal ons factureringsbedrijf, Fa-med, de rekening rechtstreeks declareren bij uw zogverzekeraar, maar het kan zijn dat dit niet of maar gedeeltelijk lukt. Dan krijgt u de rekening thuis gestuurd en kunt u deze zelf indienen. Wij raden u aan zelf in discussie te gaan met uw zorgverzekeraar over de vergoeding van het resterende deel.

Let er wel op dat u de volledige rekening tijdig aan Fa-med voldoet om onnodige kosten te voorkomen.

Fa-med

Voor vragen over de rekening kunt u contact opnemen met ons factureringsbedrijf, Fa-med:

Telefoonnummer: 0900-0885

of kijk op www.famed.nl