Sedatie

In de meeste gevallen wordt uw kind ‘meegenomen’ in de behandeling door uw kind rustig te laten wennen en de behandeling in stapjes op te bouwen. Belangrijk is dat kinderen begrijpen waarom ze behandeld moeten worden en hoe dat in zijn werk gaat. Als ze wat groter zijn, kunnen we ze dat uitleggen. Soms zijn kinderen te jong om de behandeling te begrijpen en er goed mee om te gaan. In die gevallen kan sedatie een mogelijkheid bieden om uw kind toch te kunnen helpen.
In overleg met u kunnen we besluiten uw zoon of dochter te behandelen met behulp van een kalmerend middel: een sedativum. Sedatie is bedoeld voor een eenvoudige korte ingreep. Een enkele vulling, of het verwijderen van een ontstoken tand of kies. Als de noodzakelijke behandeling groter is, kan besloten worden om uw kind onder volledige anesthesie (narcose) te behandelen (zie ‘Narcose’). Het gebruik van sedatie is een veel minder uitgebreide ingreep.

Na gebruik van het kalmerende middel, wordt uw kind (meestal) rustiger, reageert het wat trager op allerlei prikkels en onthoudt uw kind de behandeling minder goed. Helaas werkt sedatie niet altijd. Soms zijn kinderen te boos of is het te druk of doet de behandeling te veel pijn. Dat zijn allemaal prikkels en ook een gesedeerd kind reageert hierop. Afhankelijk van de specifieke situatie kan dan gekozen worden om alsnog uw kind onder volledige narcose te laten behandelen.

Narcose

Uw kindertandarts is geoefend in het opbouwen van een goed contact met uw kind en kan, mede op basis hiervan, heel goed inschatten wanneer een kind voor een behandeling wat extra tijd nodig heeft of wanneer er even doorgezet moet worden. Sommige behandelingen zijn noodzakelijk, maar zijn gewoon meer dan een kind kan incasseren. Bijvoorbeeld omdat ze te jong zijn, of omdat ze een verstandelijke beperking hebben en de behandeling niet voldoende kunnen begrijpen. In die gevallen is het een erg mooie oplossing als de hele behandeling in één keer gedaan kan worden onder algehele narcose. Zo kan een kind zonder pijn en met een hersteld gebit wennen aan de tandarts.

Indien noodzakelijk kunnen wij uw kind in overleg met u behandelen onder algehele narcose (intraveneuze anesthesie). Deze behandeling vindt plaats in onze eigen praktijk door ons eigen team, onder begeleiding van een ervaren anesthesist. Uw kind wordt via een infuus in de hand of voet in slaap gebracht. Dit gebeurt op schoot bij een van de ouders/verzorgers. Uw kind wordt in slaap gehouden gedurende de behandeling van de tandarts. Van de behandeling, die gemiddeld 2 uur duurt, zal uw kind niets merken. Ongeveer een uur na het beëindigen van de behandeling, is uw kind weer wakker.

Op de narcose-dagen staat er een ervaren team voor u klaar, dat bestaat uit 2 anesthesiologen uit het Bernhoven Ziekenhuis, 3 anesthesie-medewerkers, 3 tandarts-pedodontologen, 3 assistentes en 2 rustruimte-medewerkers.

Deze behandeling vindt alleen plaats als ons team overtuigd is van de noodzaak om uw kind onder algehele narcose te behandelen, en wordt dan in principe vergoed door uw zorgverzekeraar.

De narcosebehandelingen gaan in samenwerking met onze collega`s van Kindertand. Voor meer informatie kijkt u op https://kindertand.nl/anesthesie/