De eerste afspraak
Als u door uw tandarts (of een andere zorgverlener) verwezen bent naar onze praktijk, kunt u telefonisch een afspraak maken voor een eerste bezoek. U ontvangt per post een bevestiging van de afspraak. Bij de afspraakbevestiging ontvangt u twee vragenlijsten, praktijkinformatie en een routebeschrijving.
Wij willen u vragen de volgende zaken mee te nemen naar de eerste afspraak:

  • verwijsbrief
  • legitimatiebewijs van de ouder en het kind
  • verzekeringspasje van uw kind (let op: dus niet van u zelf)
  • ingevulde vragenformulieren (bijgesloten in de envelop)

Het eerste bezoek
De kindertandarts gaat niet meteen behandelen. We willen graag eerst uw kind leren kennen. Daarom beginnen we met een klein gesprekje met uw kind en u. De door u in te vullen vragenlijsten helpen hierbij. We kijken in de mond en we leggen uit wat je de komende tijd van de kindertandarts kan verwachten. Voor het eerste gesprek reserveren we 30 minuten.