De eerste afspraak
Uw kind is door uw tandarts (of een andere zorgverlener) verwezen naar onze praktijk. Zodra wij van uw tandarts de verwijsbrief hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor het inplannen van een eerste bezoek. U ontvangt per mail een bevestiging van de afspraak. Bij de afspraakbevestiging ontvangt u twee vragenlijsten, praktijkinformatie en een routebeschrijving. We willen u verzoeken de praktijkinformatie goed door te nemen!
Wij willen u vragen de volgende zaken mee te nemen naar de eerste afspraak:

  • legitimatiebewijs van de ouder en het kind
  • verzekeringspasje van uw kind (let op: dus niet van u zelf)
  • ingevulde vragenformulieren, als u deze nog niet gemaild heeft

Het eerste bezoek
De kindertandarts gaat niet meteen behandelen. We willen graag eerst uw kind leren kennen. Daarom beginnen we met een klein gesprekje met uw kind en u. De door u in te vullen vragenlijsten helpen hierbij. We kijken in de mond en we leggen uit wat je de komende tijd van de kindertandarts kan verwachten. Voor het eerste gesprek reserveren we 30 minuten.

Als uw kind bij ons wordt ingeschreven, gaan jullie in principe een traject in dat ongeveer 2 jaar duurt.

Dit traject verloopt als volgt:

Intake: gesprek, inspectie en globaal bespreken vervolg

Preventie: mondhygiëne en voeding

Wennen: aantal keren wordt afgestemd op de behoefte van uw kind

– Röntgenfoto`s, opstellen en bespreken behandelplan

Behandeling van het gebit

Controle/preventie traject van 2 jaar (4x tandarts/4x preventie)

– Indien geïndiceerd: nieuwe röntgenfoto`s

Terugverwijzing naar de huistandarts (eventueel na een nog noodzakelijke

behandeling)