De eerste afspraak
Als u door uw tandarts (of een andere zorgverlener) verwezen bent naar onze praktijk, kunt u telefonisch een afspraak maken voor een eerste bezoek. U ontvangt per post een bevestiging van de afspraak. Bij de afspraakbevestiging ontvangt u twee vragenlijsten, praktijkinformatie en een routebeschrijving.
Wij willen u vragen de volgende zaken mee te nemen naar de eerste afspraak:

  • verwijsbrief
  • legitimatiebewijs van de ouder en het kind
  • verzekeringspasje van uw kind (let op: dus niet van u zelf)
  • ingevulde vragenformulieren (bijgesloten in de envelop)

Voor het maken of wijzigen van afspraken is onze balie telefonisch bereikbaar (0411-689 588) op:

– maandag tot en met vrijdag van 8:00u-13:00u en van 14:00u-17:00u

Het afzeggen of verzetten van afspraken kan telefonisch via de balie. Buiten de openingstijden van de balie kunt u ook een e-mail sturen naar info@kindertandartsboxtel.nl  Vermeld in uw e-mail de naam van uw kind, zijn of haar geboortedatum en de dag en het tijdstip van de afspraak. Het inspreken van het antwoordapparaat is niet mogelijk.
Als u een afspraak niet tijdig afzegt (minstens 24 uur van tevoren of, bij een afspraak op maandag, op de vrijdag daarvoor), brengen wij een deel van de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening. Dit deel is voor u € 20,– per gereserveerd kwartier.